O firmě   LHP a LHO   Projekty   Poradenství   Mapování   Kontakt  
    PORADENSTVÍ
 
 

  Komplexní poradenství v lesnictví poskytuje EKOLES-PROJEKT jako nedílnou součást své činnosti.

Oceňování lesů a znalecké posudky. Oceníme Váš lesní majetek podle aktuálního stavu a určíme tržní cenu lesa nebo zpracujeme znalecký posudek znalcem pracujícím v naší firmě.

Prognóza hospodaření. Na základě podrobného terénního šetření zpracujeme pro Vás perspektivu hospodaření ve Vašem lese v horizontu 10-20 let.

V souladu s platnou legislativou provádíme komplexní výpočty náhrad dočasných i trvalých škod na lesních pozemcích. Rovněž připravujeme podklady pro žádost o vyjmutí pozemku z lesního půdního fondu (PUPFL).


   
© 2005 EKOLES - PROJEKT s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Created by activemedia