O firmě   LHP a LHO   Projekty   Poradenství   Mapování   Kontakt  
    LHP A LHO
 
 

  Lesní hospodářské plány (LHP) a lesní hospodářské osnovy (LHO) zpracováváme v digitální podobě dle platné legislativy a informačního standardu lesního hospodářství schváleného Ministerstvem zemědělství ČR pro lesní hospodářské plány a dle požadavků stanovených zákazníkem.

Většina našich pracovníků má dlouholeté zkušenosti s prací v hospodářské úpravě lesa, protože již před rokem 1996 působila v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa - na pobočce v Jablonci nad Nisou. Pracovníci mají zejména bohaté zkušenosti s prací v imisních kalamitních oblastech - Krušné hory, Jizerské hory, ale i v dalších lesních oblastech Čech.

Základní povinné náležitosti lesního hospodářského plánu tvoří textová část, hospodářská kniha, plochová tabulka, lesnická mapa a digitální data.


   
© 2005 EKOLES - PROJEKT s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Created by activemedia