Vítáme Vás na stránkách Ekoles-Projektu s.r.o. Dnes je a jste naším návštěvníkem. Přejeme hezký den.
 
O firmě   LHP a LHO   Projekty   Poradenství   Mapování   Kontakt  
    O FIRMĚ
 
 

Česky > EKOLES-PROJEKT s.r.o. se sídlem v Jablonci nad Nisou je privátní projekční kancelář specializovaná zejména na tvorbu lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských
osnov (LHO), kterými se zabývá již od roku 1996. EKOLES-PROJEKT s.r.o. však poskytuje
celou řadu dalších prací a služeb spojených nejen s lesnictvím, ale i mimo něj.

Nabídka služeb:

- zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
- studie, zalesňovací a biotechnické projekty, lesoparky, rekultivace výsypek a lomů
- plány péče chráněných území, plány a projekty územních systémů ekologické stability
- zpracování projektové dokumentace a inženýrský dozor projektů
- speciální mapování a průzkumy, zeměměřická činnost
- kompletní poradenská činnost v lesnictví, oceňování lesů, výpočty náhrad škod na lesních   porostech, znalecké posudky
- mapování měst a obcí
- digitalizace mapových podkladů, velkoplošný tisk, laminování


English > EKOLES-PROJEKT, Ltd. with the domicile in the town Jablonec nad Nisou (Czech Republic)
is the private company projecting a wide scale of forest and other activities

The Basic Offer of Our Services:

- Forest Management Plans (working plans)
- Reforestation Projects, Recultivation of Landscape
- Management Plan for Specially Protected Areas
- Project Documentation and Supervisory of Projects
- Special Mapping Services and Terrestrial Research
- Forestry Consultation, Forest Valuation, Experts´ Opinions, Cost Accounting
  of Forest Damages on Forest Stands
- Mapping of the Towns or Municipalities
- Digitizing of Map Basis, Large-scale Map Prints, Laminating


Deutsch > EKOLES-PROJEKT s.r.o., mit dem Sitz in Jablonec nad Nisou ist ein privates technisches
Büro für Forstwirtschaft, seit 1996 vor allem auf die Erstellung von Forstwirtschaftsplänen
und Waldbestandsaufnahme spezialisiert. Ekoles-Projekt bietet auch viele andere Leistungen
in der Forstwirtschaft und Zusammenhängenden Tätigkeitsbereichen an:

Dienstleistungsangebot:

- Erstellung von Forstwirtschaftsplänen
- Fachstudie, Bewaldungspläne und biotechnische Projekte, Projekte von Waldparken,   Landschaftssanierung, Rekultivierung von Abraumkippen und Gruben
- Leistungspläne für Schutzgebiete, Pläne und Projekte für ökologisch stabile Landschaftssysteme
- Erstellung von Projekt-Dokumentation und technische Projektaufsicht
- Erstellung von spezialisierten Karten und Untersuchungen, Erdmessung
- Kompletter Beratungsservice für Forstwirtschaft, Waldbewertung, Berechnung von
  Schaden am Waldbestand, fachliche Gutachten
- Kartographie für Städte und Gemeinden
- Digitalisierung von Kartenunterlagen, Druck im Großformat, Folienbeschichtung


   
© 2005 EKOLES - PROJEKT s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Created by activemedia